Styrelsen

Under 2023 är följande personer valda till styrelse

Bertil Falck

Ordförande

Bernth Bernhardsson 

Kassör
Valberedning

Jerry Jakobsson

Per-Arne Olsson

Tomas Högberg

Ledamöter

Kurt Falck

Gert Karlsson

Lars Arvidsson


Suppleanter

Jimmy Hansson

Ellenore Johansson

Josefin Kjellström

Tobias Nykänen